Thay đổi thông tin công bố mỹ phẩm là dịch vụ của Luật Trung Tín.

Chúng tôi đã làm dịch vụ thay đổi thông tin công bố mỹ phẩm này lâu năm và tự tin về cách thức xử lý. Vậy những trường hợp nào cần phải thay đổi, hãy tham khảo nội dung dưới đây và liên hệ với chúng tôi để nghe tư vấn:

 1. Thay đổi nhãn hàng
 2. Thay đổi tên sản phẩm
 3. Thay đổi công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
 4. Thay đổi dạng sản phẩm
 5. Thay đổi mục đích sử dụng
 6. Thay đổi công thức
 7. Thay đổi nhà sản xuất hoặc đóng gói (tên và/hoặc địa chỉ)
 8. Thay đổi dạng trình bày của sản phẩm
 9. Tên và/hoặc địa chỉ của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
 10. Tên và/hoặc địa chỉ của công ty nhập khẩu
 11. Thay đổi người đại diện cho công ty
 12. Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm
Bo-sung-sau-cong-bo
Bổ sung sau công bố mỹ phẩm, thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị – LH 0989 232 25 68

Những sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự…

Chi tiết »