Thư ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm
Thư ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm, hỗ trợ soạn mẫu thư theo yêu cầu

Thư ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm thường được trình bày ở dạng Tiếng Anh với tiêu đề như: Power of Attorney, Letter of Authorization. Xem thêm: Giấy chứng nhận lưu hành tự do trong hồ sơ công bố mỹ phẩm Pháp lý về Thư ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm: ⇒ Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. ⇒ Giấy…

Chi tiết »