van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai
Văn phòng đại diện công ty nước ngoài, tư vấn thành lập trọn gói từ A-Z

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là cơ sở để các thương nhân tìm hiểu thị trường. Tổ chức thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mở rộng, phát triển kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nhưng trên thực tế cũng gặp không ít những khó khăn trong thủ tục thành lập. Để hoàn thiện hồ sơ đạt hiểu quả tốt nhất,…

Chi tiết »

thành lập văn phòng đại diện cho công ty Ba Lan
Thành lập văn phòng đại diện cho công ty Ba Lan tại Việt Nam

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của nhân viên đại diện giao dịch với nhu cầu thành lập văn phòng đại diện cho công ty Ba Lan tại Việt Nam. Nội dung câu hỏi như sau: “ Một doanh nghiệp Ba Lan, vốn điều lệ khoảng 3,7 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, đo lường khán giả sử dụng internet, tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến…

Chi tiết »