giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế
Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế, tư vấn tận tâm

Việc kinh doanh trang thiết bị y tế muốn phát đạt hơn nữa thì doanh nghiệp phải đẩy mạnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng không phải cứ muốn quảng cáo là được vì pháp luật quy định rất nghiêm ngặt về điều kiện và thủ tục xin giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế. Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thuốc Với đội ngũ…

Chi tiết »