Chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH 2TV
Chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH 2TV theo quy định

Mô hình công ty TNHH 1TV thường dành cho các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh với quy mô quản lí nhanh gọn, linh hoạt, nhưng thường trọng phạm vi hẹp, chưa thật sự dồi dào vốn, chưa đa dạng hóa phương thức hoạt động, chiến lược. Trong điều kiện kinh kinh trường mở rộng như hiện nay các công ty TNHH 1 thành viên  có nhu cầu huy động vốn từ một hoặc…

Chi tiết »