Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất năm 2022

Thủ tục và Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư là nội dung quan trọng quyết định đến việc có được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không. Do không có nhiều chuyên môn, thiếu kinh nghiệm, không ít chủ thể gặp vướng mắc trong việc chuẩn bị hồ sơ này.

Do đó, qua bài viết sau đây, Luật Trung Tín sẽ giúp quý khách hàng có thêm các thông tin hữu ích, giúp cho việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trở nên dễ dàng hơn.

Các trường hợp phải xin chấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức kinh tế khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Xem thêm: Đăng ký cơ sở bán lẻ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các loại dự án cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được phân loại như sau: 

 • Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
 • Dự án đầu tư thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
 • Dự án đầu tư thuộc quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ
 • Dự án đầu từ thuộc quyền quyết định của Quốc hội

Về cơ bản, thành phần hồ sơ để xin giấy chứng nhận cho 3 loại dự án trên là như nhau. Nhưng số lượng hồ sơ và nơi nộp hồ sơ thì mỗi dự án sẽ khác nhau. Cụ thể sẽ được Luật Trung Tín trình bày ở phía sau đây. 

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

 • Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là pháp nhân

 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Số lượng hồ sơ:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: 1 bộ hồ sơ
 • Đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh: 4 bộ hồ sơ
 • Đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ: 8 bộ hồ sơ
 • Đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định của Quốc hội: 20 bộ hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ:

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: 

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; dự án đầu tư được thực hiện đồng thời ở cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ: 

 • Bộ Kế hoạch và đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định của Quốc hội: 

 • Bộ Kế hoạch và đầu tư

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật Trung Tín hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Nhìn chung, để đăng ký đầu tư, Quý khách hàng cần đầu tư nhiều thời gian, công sức cho việc tìm hiểu quy định pháp luật, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi việc giải quyết hồ sơ. Không phải đơn vị nào cũng có bộ phận pháp chế vững mạnh để thực hiện thủ tục này một cách suôn sẻ, đạt hiệu quả. Do đó, một cách thức đơn giản hơn giúp Quý vị sớm nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là sử dụng dịch vụ do các đơn vị uy tín như Luật Trung Tín cung cấp.

Với đội ngũ chuyên viên giàu chuyên viên, kinh nghiệm, chúng tôi đem đến giải pháp tối ưu là dịch vụ trọn gói với các nội dung hỗ trợ như:

 • Tư vấn, giải pháp thắc mắc quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư;
 • Hướng dẫn cung cấp thông tin và chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư;
 • Nhận ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi việc giải quyết hồ sơ, tiếp nhận thông tin từ cơ quan nhà nước và xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh (nếu có);
 • Nhận và bàn giao kết quả tới khách hàng.

Tư vấn miễn phí