Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh gas cho các cửa hàng, đại lý

Ngành nghề kinh doanh gas là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định, vì gas là sản phẩm dễ gây cháy nổ nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ và đáp ứng tiêu chuẩn kinh doanh sẽ dẫn đến nguy hiểm khôn lường. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người bán và người tiêu dùng thì cần đáp ứng các quy định về bồn chứa, phòng cháy, chữa cháy,… Cụ thể đươc quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí.
Để kinh doanh cửa hàng bán gas. Trước hết cần tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh gas với các điều kiện tương ứng. Sau đó đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán gas hay cụ thể là LPG/LNG/CNG.

Các điều kiện kinh doanh gas thì thương nhân cần lưu ý

 • Được thành lập hợp pháp
 • Có bồn chứa khí đáp ứng quy định về an toàn hoặc có chai LGP đáp ứng điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, chai LGP
 • Đáp ứng điều kiện PCCC.

Lưu ý:

 • Đối với kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài điều kiện trên cần có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn PCCC
 • Đối với kinh doanh mua bán LNG ngoài các điều kiện nêu trên cần đáp ứng điều kiện có trạm cấp LNG và phương tiện vận tải đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn PCCC
 • Đối với kinh doanh mua bán CNG phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG và phương tiện vận tải đáp ứng điều kiện về an toàn PCCC.

thủ tục đăng ký kinh doanh gas

Thông thường các cửa hàng mua bán gas chỉ thường mua bán chai LPG có sẵn thì chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện nêu trên.

Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas

 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán LGP/LNG/CNG
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)
 3. Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn bồn chứa (bản sao)
 4. Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về PCCC.

Đối với kinh doanh mua bán LPG chai thì cần bổ sung thêm:

 • Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực (bản sao)
 • Giấy chứng nhận hợp quy chai LPG (bản sao)

Đối với kinh doanh mua bán khí qua đường ống thì cần cung cấp thêm:

 • Tài liệu chứng minh đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển;
 • Giấy chứng nhận kiểm định đường ống (bản sao còn hiệu lực)
 • Tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng quy định về PCCC

Đối với thương nhân mua bán LNG bổ sung thêm:

 • Tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG
 • Tài liệu chứng minh phương tiện vận tải đáp ứng quy định về PCCC

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG bổ sung thêm:

 1. Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực
 2. Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG và tài liệu chứng minh phương tiện vận tải đáp ứng quy định về PCCC
 3. Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng điều kiện an toàn PCCC theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LGP

Đối với những cửa hàng bán lẻ chai LGP, không sang chiết thì chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau:

 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LPG
 2. Hợp đồng bán LPG chai với thương nhận có giấy chứng nhận đủ kiều kiện kinh doanh LPG còn hiệu lực
 3. Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về PCCC.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán gas

 • Đối với trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG thì nộp hồ sơ tại Sở Công thương nơi đặt địa điểm kinh doanh
 • Đối với trường hợp xin cấp Giáy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG thì nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn, thương nhân nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân.
 • Nếu từ chối sẽ phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Hiệu lực pháp luật: Giấy chứng nhận có thời hạn là 10 năm kể từ ngày cấp.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh gas. Trường hợp cần có sự hỗ trợ của chúng tôi. xin hãy liên hệ tới Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy và những điều các bạn cần biết

Tư vấn miễn phí